TIN HỌC TRẺ 2023 - VÒNG KHU VỰC MIỀN BẮC & MIỀN NAM - BẢNG B

Problems

# Problem Points
1 Bảng màu 100
2 Tổng chữ số 100
3 Dãy số tổng k 100

TIN HỌC TRẺ 2023 - VÒNG KHU VỰC MIỀN BẮC & MIỀN NAM

BẢNG B - TRUNG HỌC CƠ SỞ

Thời gian thi: 9h00 - 11h00 ngày 25/06/2023

CHÚ Ý: Thí sinh không được phép sử dụng các định hướng biên dịch chương trình có các từ khoá sau: pragma, O3, Ofast, unroll-loops, avx, avx2, fma, omit-frame-pointer.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 3
  Trang   commented on April 8, 2024, 11:28 a.m.

  các bạn có gặp lỗi khi làm bài tổng chữ số bằng pascal không? Bài mình cứ báo lỗi 106 khi nộp mà chạy thử trên pas thì vẫn được !


  • 1
   newbie_GM   commented on June 29, 2024, 8:14 p.m.

   Lỗi hệ thống á?

   c++ vẫn như bình thường mà?


  • 0
   letanloc   commented on June 20, 2024, 6:54 p.m.

   em cũng vậy