THAY ĐỔI CHỮ SỐ

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  thienthansanga2k13   commented on July 5, 2024, 9:09 a.m.

  Có bạn nào có code của scratch không? chỉ mik với, mình làm bị sai hoài à T^T Mắc kẹt ở bài này hơn 5 ngày rồi


 • 0
  tanpahtth   commented on May 28, 2024, 8:03 p.m. edit 2

  solve: https://codebeautify.org/alleditor/y240053b6


 • -4
  lolphjwgfy4   commented on May 9, 2024, 10:12 p.m.

  admin ơi em bị người xấu vô acc anhducthcp


  • 10
   admin   commented on May 10, 2024, 8:17 a.m.

   Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về tình trạng tài khoản bị người xấu sử dụng thông qua email của Ban Tổ chức Hội thi tại [email protected] để được xem xét. Trân trọng cảm ơn.


 • -11
  truongphat   commented on May 8, 2024, 7:13 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -7
  truongphat   commented on May 8, 2024, 7:12 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -5
  CLMOKJS   commented on May 8, 2024, 1:16 p.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 10
   admin   commented on May 8, 2024, 2:09 p.m.

   Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về tình trạng tài khoản bị người xấu sử dụng thông qua email của Ban Tổ chức Hội thi tại [email protected] để được xem xét. Trân trọng cảm ơn.


 • 0
  khanhngocc1   commented on May 7, 2024, 6:27 p.m.

  ai bt làm ko cứu tui


 • 10
  anhtuthcq   commented on May 7, 2024, 4:04 p.m.

  ai biết làm không vậy


  • 1
   doanngocgiahung_2004   commented on May 24, 2024, 8:43 p.m.

   tui biết , cần code python không tôi gửi cho


   • -1
    DucKien2014   commented on June 29, 2024, 4:13 p.m.

    Tui


    • 0
     tranquocdat2k13   commented on July 4, 2024, 8:34 a.m.

     def xuli(s, pos, kitu): sy = s[pos + 1:]; sx = s[:pos]; return sx + str(kitu) + sy; s = input(); n = len(s) s1 = s; res = 10**18; for i in range(1, 10): s1 = xuli(s1, 0, i) temp = s1; for j in range(1, n): s1 = temp; for k in range(10): s1 = xuli(s1, j, k); if int(s1) % 4 == 0: res = min(res, int(s1)); s1 = s; for t in range(1, n): s1 = s; for i in range(10): s1 = xuli(s1, t, i) temp = s1; for j in range(1, n): s1 = temp; for k in range(10): if int(s1) % 4 == 0: res = min(res, int(s1)); s1 = xuli(s1, j, k); print(res)


 • 5
  anhtuthcq   commented on May 7, 2024, 4:04 p.m.

  ai biết làm không vậy


 • 5
  anhtuthcq   commented on May 7, 2024, 4:04 p.m.

  hi


 • 0
  anhtuthcq   commented on May 7, 2024, 4:03 p.m.

  xin chào


 • -18
  duybaothcq   commented on May 7, 2024, 7:31 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -5
  anhtuthcq   commented on May 5, 2024, 8:54 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -24
  duybaothcq   commented on May 4, 2024, 9:01 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -18
  anhducthcq   commented on May 3, 2024, 4:34 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -24
  anhducthcq   commented on May 3, 2024, 4:34 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -20
  anhducthcq   commented on May 3, 2024, 4:34 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -22
  anhducthcq   commented on May 3, 2024, 4:30 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.