Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  giabao10   commented on July 14, 2024, 6:30 p.m.

  ai làm được bài này bằng code không dùng random thì em phải gọi bằng cụ đừng downvote em, em chỉ nhắn đại :) vì em là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường


 • 0
  KVMB23A_67   commented on July 10, 2024, 3:02 p.m.

  tỉ lệ để random được 100 test là (1/10)^100


 • 0
  KV24A_240   commented on July 9, 2024, 9:53 p.m.

  Có ai có thể gửi file code cho tôi về học đc ko?


 • 0
  KV24A_240   commented on July 9, 2024, 8:44 p.m.

  Bài này xài Scratch đc ko vậy mọi người?


 • 0
  KV24A_240   commented on July 9, 2024, 8:42 p.m.

  Cứu với, ko biết cách giải


 • 0
  songvu1234567890   commented on July 4, 2024, 2:49 p.m.

  bài này làm sao vậy dùng random à


 • 0
  lequangbach2015   commented on July 1, 2024, 8:58 a.m.

  Anyone who accomplish this is infinite IQ.


 • -1
  Duc_bloxfruit   commented on June 30, 2024, 9:24 p.m.

  Pls say with me it's impossible


  • 0
   bonniviro   commented on July 1, 2024, 6:20 p.m.

   idk it's impossible or not i think it's for experts


 • -16
  tungunhubo   commented on June 27, 2024, 9:12 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 0
  testaccount_K   commented on June 20, 2024, 4:29 p.m.

  bài này tôi nghĩ chắc phải dùng mạng lưới neuron 🤔


 • 0
  tamduc   commented on June 18, 2024, 10:47 a.m.

  mọi người toàn nói tiếng anh à tôi ko biết gì hết nhưng tôi có google dịch he


 • 0
  tamduc   commented on June 18, 2024, 10:46 a.m.

  oh toàn tiếng anh là chính


 • 0
  auq3l_450   commented on June 16, 2024, 7:43 p.m. edited

  Tỉ lệ xuất hiện các con số và thuật toán random (cho những ai cần): (\n) Tỉ lệ xuất hiện: Mỗi số xuất hiện 10 lần 0_o (\n) Random: Tùy vào tỉ lệ, dùng hết may mắn của năm thì 100 còn xui nhất sv thì 0=)))) (2 -> 16 (11 Submissions) for me)


  • 0
   phanquanganh   commented on June 20, 2024, 3:49 p.m.

   12 Submissions


   • -1
    auq3l_450   commented on June 20, 2024, 4:04 p.m.

    chỉ có 11 cái là mình dùng random nên mình ghi vậy nha bạn


 • -2
  SK24_B69   commented on June 14, 2024, 7:59 p.m.

  Bruh its Impossible ;-; Who even came up with this idea????


 • 0
  minhtht   commented on June 14, 2024, 7:46 a.m.

  ?how


 • -8
  phansybao   commented on June 12, 2024, 7:28 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -11
  thanhphong   commented on June 8, 2024, 7:40 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -1
  SK23B_553   commented on June 8, 2024, 11:25 a.m.

  I found this module called skikit-learn but we cannot use modules so...


 • -2
  SK23B_553   commented on June 8, 2024, 11:21 a.m.

  How is this even possible 💀💀💀


 • 2
  Quangnt   commented on June 4, 2024, 10:07 p.m.

  how


 • -5
  KPKTuan   commented on May 25, 2024, 9:37 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 0
  thanhhuyen2014   commented on May 21, 2024, 10:25 a.m.

  what


 • -24
  SK23A_1567   commented on Oct. 16, 2023, 9:06 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.