-10

THÔNG BÁO - KẾT QUẢ LỰA CHỌN SẢN PHẨM SÁNG TẠO (BẢNG D2, D3) THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC

posted on July 7, 2023, 5:00 p.m.

THÔNG BÁO: Công bố kết quả lựa chọn sản phẩm sáng tạo (D2, D3) tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023

Thực hiện Kế hoạch 04-KH/TWĐTN-KHCN ngày 12/01/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023”, Vòng Khu vực nội dung sản phẩm sáng tạo (bảng D2, D3) của Hội thi đã được tổ chức vào ngày 18/6/2023 thông qua hình thức trực tuyến. Căn cứ Thể lệ Hội thi và kết quả chấm thi của Hội đồng Giám khảo, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, đơn vị thường trực Ban Tổ chức Hội thi thông báo kết quả thi, kết quả lựa chọn sản phẩm sáng tạo tham gia Vòng Chung kết toàn quốc

Xem danh sách TẠI ĐÂY

Về thời gian, địa điểm tổ chức Vòng Chung kết toàn quốc, kính mời xem tại: https://tinhoctre.vn/post/37-thoi-gian-dia-diem-vck-2023

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.