TÍNH TỔNG MM

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
Python, Scratch


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  ninhnguyen   commented on June 20, 2024, 10:44 a.m.

  bài này khó quá ạ, làm sao vậy mn?


  • 1
   SK24_D167   commented on June 20, 2024, 1:12 p.m.

   Mình nhập 3 biến a,b,c vào rồi print(max(a,b,c) + min(a,b,c))


 • 2
  SK24_D167   commented on June 13, 2024, 12:10 p.m.

  Sử dụng lệnh này: kq=min(lst)+max(lst) với lst là list chứa a,b,c


 • 2
  SK24_D167   commented on June 13, 2024, 12:09 p.m.

  Chúng ta chỉ cần nhập ba giá trị đó vào, rồi tạo list chứa ba biến a,b,c xong rồi print ra kết quả thôi


 • 1
  tdhung2014   commented on June 11, 2024, 10:23 a.m.

  ezsy


 • 1
  candy_2014   commented on June 10, 2024, 11:28 a.m.

  cho mình xem mã code đi


  • 1
   letanloc   commented on June 20, 2024, 10:03 a.m.

   a=int(input()) b=int(input()) c=int(input()) print(max(a,b,c)+min(a,b,c))


 • -1
  thanhphong   commented on June 7, 2024, 10:16 p.m. edited

  .


 • -2
  SK23A_414   commented on June 6, 2024, 3:29 p.m.

  dễ quá đi


 • -1
  ryan25092014   commented on June 3, 2024, 11:11 p.m.

  fish


 • 2
  24hao5205bc2   commented on May 19, 2024, 9:35 p.m.

  quá dễ 0/5 :>


 • 4
  nguyendinhphuc   commented on May 14, 2024, 3:32 p.m.

  Dễ mà


 • -10
  duybaothcq   commented on May 7, 2024, 7:27 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -14
  duybaothcq   commented on May 5, 2024, 8:53 a.m. edit 3

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -5
  mrhung   commented on April 8, 2024, 10:27 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -2
   truongphat   commented on May 14, 2024, 8:38 p.m.

   áp dụng cho scratch

   Khi bấm vào lá cờ xanh Đặt i thành 2 Đặt j thành 1 Đặt N thành 0 xóa tất cả trong liệt kê danh sách hỏi Nhập số N Đăt N thành trả lời Lặp lại N Thêm phần tử thứ j vào trong danh sách Đặt j thành j+i thay đổi i một lượng 1 Nói Phần tử thứ n của danh sách


  • 2
   truongphat   commented on May 14, 2024, 8:31 p.m.

   dễ mà


 • -4
  Quynhmai2013   commented on April 1, 2024, 8:53 p.m.

  hello


 • -11
  vuthingan   commented on March 5, 2024, 2:02 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.