THAY ĐỔI CHỮ SỐ

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  tanpahtth   commented on May 28, 2024, 8:03 p.m. edit 2

  solve: https://codebeautify.org/alleditor/y240053b6


 • -6
  lolphjwgfy4   commented on May 9, 2024, 10:12 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 9
   admin   commented on May 10, 2024, 8:17 a.m.

   Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về tình trạng tài khoản bị người xấu sử dụng thông qua email của Ban Tổ chức Hội thi tại [email protected] để được xem xét. Trân trọng cảm ơn.


 • -11
  truongphat   commented on May 8, 2024, 7:13 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -8
  truongphat   commented on May 8, 2024, 7:12 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -3
  CLMOKJS   commented on May 8, 2024, 1:16 p.m. edited

  ACC duybaothcq của tôi tự nhiên bị khoá tôi không làm gì hết có thằng tự nhiên vào acc phá tôi nhá admin hãy trả lại acc cho tôi được không?


  • 9
   admin   commented on May 8, 2024, 2:09 p.m.

   Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về tình trạng tài khoản bị người xấu sử dụng thông qua email của Ban Tổ chức Hội thi tại [email protected] để được xem xét. Trân trọng cảm ơn.


 • 0
  khanhngocc1   commented on May 7, 2024, 6:27 p.m.

  ai bt làm ko cứu tui


 • 8
  anhtuthcq   commented on May 7, 2024, 4:04 p.m.

  ai biết làm không vậy


 • 6
  anhtuthcq   commented on May 7, 2024, 4:04 p.m.

  ai biết làm không vậy


 • 4
  anhtuthcq   commented on May 7, 2024, 4:04 p.m.

  hi


 • 1
  anhtuthcq   commented on May 7, 2024, 4:03 p.m.

  xin chào


 • -16
  duybaothcq   commented on May 7, 2024, 7:31 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -6
  anhtuthcq   commented on May 5, 2024, 8:54 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -21
  duybaothcq   commented on May 4, 2024, 9:01 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -17
  anhducthcq   commented on May 3, 2024, 4:34 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -22
  anhducthcq   commented on May 3, 2024, 4:34 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -19
  anhducthcq   commented on May 3, 2024, 4:34 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -19
  anhducthcq   commented on May 3, 2024, 4:30 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.