PHÂN SỐ NHỎ NHẤT

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  tk22NguyenHuuPhuHung   commented on June 3, 2023, 8:35 a.m.

  cũng ez


 • 0
  tanvu5blh   commented on May 25, 2023, 9:55 a.m.

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


 • 0
  nguyenvietkhoa   commented on April 9, 2023, 12:56 p.m.

  Dùng module fractions


 • 0
  The43rdDeveloper   commented on April 3, 2023, 11:27 p.m.

  quá dễ


 • 0
  quangminhvt   commented on June 29, 2022, 4:34 p.m.

  Bài hơi khó


  • 1
   doandulamtin   commented on April 23, 2023, 2:53 p.m. edited

   dùng module fractions rồi dùng 1 list chứa 3 integer rồi lấy tử cộng mẫu, tử là số nhỏ nhất, mẫu là lớn nhất, phân số dưới dạng tối giản. cảm ơn phannamkhang123 vì đã chỉ ra phân số nhỏ nhất


  • 1
   phannamkhang123   commented on Feb. 28, 2023, 7:52 p.m.

   mẫu số là số lớn nhất, tử số là số nhỏ nhất. Bước rút gọn thì hơi khó, tùy người khác nhau