SỐ ĐẸP

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
Python, Scratch


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -4
  tanvu5blh   commented on May 25, 2023, 10:01 a.m.

  cặc


 • 0
  nguyenvietkhoa   commented on May 4, 2023, 4:41 p.m.

  Nó bị NameError cho cái test đầu tiên. Không biết nó bị gì vì hàm input nhận bất cứ thứ gì cũng được và mình cũng không sử dụng các phương thức không dành cho string hay đổi kiểu dữ liệu. Bạn nào biết thì giúp mình với ^_^ Thanks


 • -3
  N0thammer   commented on May 3, 2023, 8:50 p.m.

  <script>window.alert("hi")</script>


 • 3
  N0thammer   commented on May 3, 2023, 8:49 p.m.

  n=input() a=0 x=n[a] l=0 abc="01234579" for i in range(len(n)): if n[i] in abc: print("NO") l=1 break elif len(n)==1 and n[i] not in abc: break else: if int(n[i])<int(x): print("NO") l=1 break x=n[a] a+=1 if l==0: tmp=len(n) t=0 for i in range(1,tmp): t+=i+1 g=n.count("8") print(t+g+1)


 • 0
  dinhbao1102   commented on April 7, 2023, 1:06 p.m.

  yh


 • -2
  nguyenthanhvan2009   commented on March 3, 2023, 7:56 a.m.

  cho mình xin lời giải bài này với mọi người ơi =)))


  • -4
   khanhvandn2012   commented on May 8, 2023, 8:44 p.m.

   tự làm đi chứ


  • 7
   The43rdDeveloper   commented on April 3, 2023, 11:45 p.m.

   chỉ cần tìm số 86 ko có ở trong số đó và số đó ko có chữ số nào ngoài 8 và 6 là đc


   • 0
    luandd   commented on May 19, 2023, 9:55 p.m.

    đưa ra vị trí của số N (nếu nó đẹp) nữa


 • -28
  VoQuocThinh2022   commented on June 24, 2022, 2:46 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -16
  Vuongbdqn_2012   commented on June 22, 2022, 3:48 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.