CHỤP ẢNH

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Pascal, Python, Scratch


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  tdhung2014   commented on June 11, 2024, 1:49 p.m.

  tôi hiểu tất tần tật đề bài rồi ,chỉ cần nghĩ một tí là ra nhưng tôi không biết cách làm


 • -1
  duybaothcq   commented on May 7, 2024, 4:00 p.m.

  có ai biết làm không?


 • 13
  Bongu   commented on May 7, 2024, 3:58 p.m.

  alo


 • 12
  Bongu   commented on May 7, 2024, 3:58 p.m.

  giúp mình với


 • 12
  Bongu   commented on May 7, 2024, 3:58 p.m.

  ai biết làm không


 • 12
  Bongu   commented on May 7, 2024, 3:57 p.m.

  xin chào


 • 12
  Bongu   commented on May 7, 2024, 3:57 p.m.

  hi