Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  nguyenvietkhoa   commented on May 6, 2023, 10:31 a.m.

  Chỉ mình cách xây dựng mô hình Sequential của Keras cho cái này đi


 • 0
  nguyenvietkhoa   commented on May 6, 2023, 10:03 a.m.

  Chỉ mình thêm về CNN và Keras với. Ngoài ra, có ai bik có bộ dữ liệu nào lớn từ 10MB-500MB về nhận diện chữ số trên Kaggle dưới dạng ảnh không


 • 2
  Wanderer2009   commented on April 11, 2023, 9:20 p.m.

  Uây, sao có mấy ông full điểm với optimize code hay thế?


 • 0
  phucdeptrai   commented on April 7, 2023, 9:46 a.m.

  4.4462416477094044620016814065517e+481‬ cai if else chac chan 100% se dung


  • -2
   nguyenvietkhoa   commented on May 6, 2023, 10:40 a.m. edit 3

   Do trong hình ảnh có 40 x 40 = 1600 pixel và mỗi pixel có thể có 1 trong 2 giá trị là 0 hoặc 1. Vậy chúng ta cần 2^1600 = 44462416477094044620016814065517364315819234512137839319418223093753683069769152238984782576173969417485953521141049383745107056455283979316385016701612810119562585078620415976730705698345087039035930761275083827265405596065418173652685035788898113991627042329246850314029877161622487411877779578892097029690461532001915311366862468942148892205997883828265721290296220249202674740669814705818564765009960300389641843321936008416473775144511929246788246559538970957296160626364645376 cái if...elif...else. Vậy nên chúng ta cần gõ khoảng 2^1600 x 1600 x 10 = 711398663633504713920269025048277829053107752194205429110691569500058929116306435823756521218783510679775256338256790139921712903284543669062160267225804961913001361257926655627691291173521392624574892180401341236246489537046690778442960572622369823866032677267949605024478034585959798590044473262273552475047384512030644981869799503074382275295966141252251540644739523987242795850717035293097036240159364806234269493150976134663580402312190867948611944952623535316738570021834326016000 kí tự. Giả sử mỗi giây bạn gõ được 2 kí tự thì để gõ xong hết cái đó mất 355699331816752356960134512524138914526553876097102714555345784750029464558153217911878260609391755339887628169128395069960856451642271834531080133612902480956500680628963327813845645586760696312287446090200670618123244768523345389221480286311184911933016338633974802512239017292979899295022236631136776237523692256015322490934899751537191137647983070626125770322369761993621397925358517646548518120079682403117134746575488067331790201156095433974305972476311767658369285010917163008000 giây. Mong là kết luận của mình có thể giúp được bạn. Credits: Tính toán: Python 3.10.9 ; Người tính toán: Windows 10 ; Năng lượng tính toán: RAM 8GB


 • 0
  The43rdDeveloper   commented on April 3, 2023, 11:30 p.m.

  💀 1 giây với 100 cái test, đến cả codewars nó còn ổn hơn cái này, tác giả bị làm sao thế


 • 0
  The43rdDeveloper   commented on April 3, 2023, 11:28 p.m.

  brah 💀 bây giờ lại bắt dùng neural network để nhận ra chữ số


  • 0
   nguyenvietkhoa   commented on May 6, 2023, 10:42 a.m.

   Chỉ mình cách chọn CNN layers đi


 • 2
  quanvhoah   commented on Aug. 9, 2022, 9:19 a.m.

  Bai nay dung AI phai khong a