Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  testaccount_K   commented on June 20, 2024, 4:29 p.m.

  bài này tôi nghĩ chắc phải dùng mạng lưới neuron 🤔


 • 0
  tamduc   commented on June 18, 2024, 10:47 a.m.

  mọi người toàn nói tiếng anh à tôi ko biết gì hết nhưng tôi có google dịch he


 • 0
  tamduc   commented on June 18, 2024, 10:46 a.m.

  oh toàn tiếng anh là chính


 • 0
  auq3l_450   commented on June 16, 2024, 7:43 p.m. edited

  Tỉ lệ xuất hiện các con số và thuật toán random (cho những ai cần): (\n) Tỉ lệ xuất hiện: Mỗi số xuất hiện 10 lần 0_o (\n) Random: Tùy vào tỉ lệ, dùng hết may mắn của năm thì 100 còn xui nhất sv thì 0=)))) (2 -> 16 (11 Submissions) for me)


  • 0
   phanquanganh   commented on June 20, 2024, 3:49 p.m.

   12 Submissions


   • 0
    auq3l_450   commented on June 20, 2024, 4:04 p.m.

    chỉ có 11 cái là mình dùng random nên mình ghi vậy nha bạn


 • 0
  SK24_B69   commented on June 14, 2024, 7:59 p.m.

  Bruh its Impossible ;-; Who even came up with this idea????


 • 0
  minhtht   commented on June 14, 2024, 7:46 a.m.

  ?how


 • -2
  phansybao   commented on June 12, 2024, 7:28 p.m.

  https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ (Không có gì cả)


 • -5
  thanhphong   commented on June 8, 2024, 7:40 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 0
  SK23B_553   commented on June 8, 2024, 11:25 a.m.

  I found this module called skikit-learn but we cannot use modules so...


 • -1
  SK23B_553   commented on June 8, 2024, 11:21 a.m.

  How is this even possible 💀💀💀


 • 2
  Quangnt   commented on June 4, 2024, 10:07 p.m.

  how


 • -4
  KPKTuan   commented on May 25, 2024, 9:37 p.m.

  HOW?


 • 1
  thanhhuyen2014   commented on May 21, 2024, 10:25 a.m.

  what


 • -18
  SK23A_1567   commented on Oct. 16, 2023, 9:06 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.