ĐẾM HÌNH

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
Python, Scratch


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  HDG_12   commented on June 23, 2024, 7:54 a.m.

  SOS


 • -1
  tamduc   commented on June 17, 2024, 4:28 p.m.

  help me sos


 • 1
  tdhung2014   commented on June 11, 2024, 12:56 p.m.

  tôi hiểu đề bài nhưng ko biết làm


 • -2
  dangkhoi162013   commented on June 8, 2024, 8:38 p.m.

  là sao dị????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


 • 1
  ruby_annhien   commented on June 8, 2024, 6:14 p.m.

  pls help, mình ko biết làm


 • 1
  Camthao   commented on June 7, 2024, 6:01 p.m.

  đọc xong k hiểu j lun ó 😔🤨🤔


 • -1
  caodinhvinh2015   commented on June 6, 2024, 9:42 a.m.

  làm bằng scratch thì làm sao ạ?


 • -7
  KPKTuan   commented on May 28, 2024, 2:44 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -4
  stulive55   commented on May 11, 2024, 3:44 p.m.

  CHUPAPIPÔNHANHÔ


 • 0
  anhducthcq   commented on May 5, 2024, 9:20 a.m.

  khó théeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee


 • 4
  MinhMinh2013   commented on March 21, 2024, 10:43 a.m.

  Bài này dễ mà! Cho M là số cột còn N là số hàng. Để đếm được số hình vuông có cạnh lẻ có trong hình, ta lấy MxN rồi M-2 x N-2(vì yêu cầu lấy số lẻ) làm như vậy sẽ tạo ra một đệ quy cho đến khi M-K x N-K = 1 mới thôi


  • 0
   SK24_A648   commented on June 10, 2024, 9:09 a.m.

   k đâu ra


  • 0
   truongphat   commented on June 9, 2024, 8:02 a.m.

   lặp lại cho đén khi n-k*M-k == 0


  • 0
   haidz118   commented on May 2, 2024, 9:15 p.m.

   ko hiểu


  • 0
   mtxvu23   commented on March 21, 2024, 10:43 a.m. edit 3

   Lần sau click reply nhé -_-(Tiện thể không hiểu OvOb)


 • 3
  mtxvu23   commented on March 21, 2024, 9:09 a.m.

  Pls help :3:


 • 4
  Quangnt   commented on March 16, 2024, 10:17 p.m.

  làm như nào vậy mn