-9

Thông tin về Công tác hỗ trợ Hội thi các tỉnh, thành Đoàn và Vòng Sơ khảo Hội thi Tin học trẻ 2023

posted on March 8, 2023, 3:05 p.m.

Ngày 12/01/2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch 04-KH/TWĐTN-KHCN về việc Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 và Thể lệ Hội thi kèm theo. Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ thông báo một số nội dung liên quan đến công tác triển khai Hội thi, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tổ chức thi cấp tỉnh, thành phố

  • Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc triển khai hỗ trợ các tỉnh, thành Đoàn trong công tác tổ chức Hội thi cấp tỉnh, thành cho các bảng A, B, C1, C2 bao gồm hệ thống thi, đề thi, hướng dẫn kỹ thuật và chấm thi. Trung tâm có thu một phần kinh phí cho các nội dung hỗ trợ.

  • Thời gian tổ chức thi theo 3 đợt trong thời gian ½ ngày vào buổi sáng các ngày 15/4, 20/5 và 03/6/2023. Kết quả thi được gửi cho các tỉnh, thành đoàn vào buổi chiều cùng ngày để các đơn vị thực hiện tổng kết, trao giải thưởng.

  • Tỉnh, thành đoàn có nhu cầu tổ chức đăng ký bằng văn bản trước ngày 01/4/2023. Tỉnh, thành Đoàn cần chuẩn bị phòng máy tính, lực lượng coi thi và cung cấp danh sách thí sinh đăng ký dự thi Hội thi cấp tỉnh.

Công văn số 18-CV/KHCN ngày 24/02/2022 của Giám đốc Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ gửi các tỉnh, thành Đoàn xem tại đây .

2. Tổ chức vòng Sơ khảo dành cho thí sinh tự do

Ngoài việc đăng ký dự thi qua kênh của các tỉnh, thành đoàn, thí sinh có thể đăng ký tham gia thi Vòng Sơ khảo (dành cho thí sinh tự do). Thông tin về cách thức đăng ký cụ thể như sau:

  • Thời gian mở cổng đăng ký: Từ 31/3 đến 07/6 năm 2023.

  • Cách thức đăng ký: Tại website https://tinhoctre.vn/ (có hướng dẫn riêng, thông báo trên Website của Hội thi).

  • Hình thức thi: Thi trực tuyến vào ngày 11/6/2023

Lưu ý: Thí sinh đã đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh vẫn có thể đăng ký tham gia Vòng Sơ khảo.


Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ

Email: [email protected]

Số điện thoại: 024 3577 2353 (giờ hành chính) hoặc 0344 268 982 (đ/c Trung) – 0339 647 728 (đ/c Dũng)

Xem Kế hoạch và Thể lệ Hội thi tại đây


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.