ĐẾM CẶP

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Pascal, Python, Scratch


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  z12t34duongdzt121ntv   commented on May 24, 2023, 8:06 a.m.

  ai cho mình xin công thức với


  • 0
   tuattsx3   commented on May 31, 2023, 4:20 a.m.

   n,A,B = [int(i) for i in input().split()] sd = 1+A sc = 1+B tong = 0 sh = n-sc t = sc-sd+1 tong = tsh+t(t+1)//2 print(tong)


 • -2
  TheLegendGod   commented on May 19, 2023, 9:27 a.m.

  ╰❥13v31 34๖ۣۜ⁀ᶦᵈᵒᶫ


 • 0
  LNTA   commented on April 19, 2023, 4:25 p.m.

  Bày tôi làm với


 • -5
  nguyendung2k10   commented on April 8, 2023, 10:06 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -5
  nguyendung2k10   commented on April 8, 2023, 10:04 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -5
  nguyendung2k10   commented on April 8, 2023, 10:03 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -5
  nguyendung2k10   commented on April 8, 2023, 10:02 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -4
  duybao6B   commented on April 6, 2023, 9:24 a.m.

  💙💙💙💙


 • 0
  hobaophuc2009   commented on July 9, 2022, 11:12 a.m.

  ai có công thức toán bài này ko cho tui với


 • 1
  NguyenTungDuong1208   commented on July 2, 2022, 5:40 p.m.

  có ai đó giúp mình code scratch cách đặt n,A,B trên câu trả lời 1 dòng không ạ ? VD: in: 1 2 3; N = 1; a = 2; b = 3;


  • 0
   Khanhngoc_22   commented on July 2, 2022, 9:04 p.m.

   https://scratch.mit.edu/projects/711099412/ Bạn xem thử code này. Code này hơi dài nên bạn để riêng ra một mảnh ghép làm cho dễ nhé


 • 2
  food   commented on June 26, 2022, 8:11 a.m.

  Bài này có công thức đấy nhé!


 • -3
  nguyenngoquelam   commented on June 22, 2022, 8:10 a.m.

  Ủa nếu như x < y thì làm sao x - y ? Phải là y - x chứ ?


  • 15
   huydarwin   commented on June 22, 2022, 10:30 a.m.

   vì thế nên đề bài mới cho x-y trong giá trị tuyệt đối ấy


 • -22
  doanchicong   commented on June 21, 2022, 8:29 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.