[TIN HỌC TRẺ] VÒNG KHU VỰC – MIỀN BẮC – BẢNG A

Problems

# Problem Points
1 VẼ HÌNH VUÔNG 100
2 CẠNH HÌNH CHỮ NHẬT 100
3 TOM VÀ JERRY 100
4 ĐỔI CHỖ CHỮ SỐ 100
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC - Năm 2022

VÒNG KHU VỰC - MIỀN BẮC

BẢNG A – TIỂU HỌC


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.